หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
CC008 100.00  1
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  ปฏิบัติธรรมเชิงลึกพุทธภูมิ สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย980
  ปฏิบัติธรรมเชิงลึกพุทธภูมิ สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย980
  "สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980" จัดปฐมนิเทศ โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2554 ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
  วัดไผ่เงินสร้าง
  วัดไผ่เงินสร้าง"กุมารเทพ" เพื่อช่วยเหลือการศึกษาสงฆ์
  วัดไผ่เงินโชตนาราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี 2335 เดิมชื่อว่า "วัดไผ่ล้อม" ต่อมาราชการได้เวนคืนที่ดินตำบลคลอง เตย ซึ่ง "วัดเงิน" ตั้งอยู่เพื่อสร้างท่าเรือกรุงเทพฯ ด้วยเหตุนี้วัดเงินจึงได้รื้อเสนาสนะ
  งานบุญ'มหาทาน'วัดเพลง สานประเพณีเทศน์มหาชาติ
  งานบุญ'มหาทาน'วัดเพลง สานประเพณีเทศน์มหาชาติ
  การเทศน์มหาชาติ จัดเป็นโบราณประเพณีอย่างหนึ่ง ซึ่งบรรพบุรุษไทยยึดถือสืบ ทอดและปฏิบัติสืบต่อกันมา ปัจจุบันวัดต่างๆ จัดให้มีการเทศน์มหาชาติขึ้น ในเทศกาลช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน
  สำนักพุทธจัดโครงการอิ่มบุญสระแก้ว999วัด
  สำนักพุทธจัดโครงการอิ่มบุญสระแก้ว999วัด
  การตักบาตรนั้น ยังถือว่าเป็นการทำบุญประจำวันของชาวพุทธ ชาวพุทธไทยเชื่อว่า การออกบิณฑบาตของพระสงฆ์เป็นการช่วยโปรดสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิให้ได้รับส่วนบุญ ประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้น คือ เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
  แนะคนไทยถือศีล-ทิฐิเสมอกันเพื่อสงบ
  แนะคนไทยถือศีล-ทิฐิเสมอกันเพื่อสงบ
  เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่วัดพิชยญาติการามวรวิหาร กรุงเทพฯ พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กล่าวถึงโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา
  สถานีโลกพระพุทธศาสนา ทีวีดาวเทียมเผยแผ่ธรรมะ
  สถานีโลกพระพุทธศาสนา ทีวีดาวเทียมเผยแผ่ธรรมะ
  สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หรือ World Buddhist Television (WBTV) ภายใต้มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยการกำกับดูแลของ "พระพรหมวชิรญาณ"
  คำวัด - สังเค็ด-สังฆทาน
  คำวัด - สังเค็ด-สังฆทาน
  "อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิค คัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ"
  วัดไผ่เงินสร้าง
  วัดไผ่เงินสร้าง"กุมารเทพ" เพื่อช่วยเหลือการศึกษาสงฆ์
  วัดไผ่เงินโชตนาราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี 2335 เดิมชื่อว่า "วัดไผ่ล้อม" ต่อมาราชการได้เวนคืนที่ดินตำบลคลอง เตย ซึ่ง "วัดเงิน" ตั้งอยู่เพื่อสร้างท่าเรือกรุงเทพฯ
  คำวัด - สาธุ - สาธุการ
  คำวัด - สาธุ - สาธุการ
  ส่วนในทางธรรมนั้นก็มีการลงมติเช่นกัน กล่าวคือ การยืนยัน หรือรับรองการทำสังฆกรรมนั้นๆ ว่า “ถูกต้องเหมาะสม” หรือเพื่อลงมติว่า “เห็นด้วยกับข้อเสนอ” พระสงฆ์จะใช้คำว่า "สาธุ"
  สถานีโลกพระพุทธศาสนา ทีวีดาวเทียมเผยแผ่ธรรมะ
  สถานีโลกพระพุทธศาสนา ทีวีดาวเทียมเผยแผ่ธรรมะ
  สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หรือ World Buddhist Television (WBTV) ภายใต้มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
  มุทิตาสักการะ
  มุทิตาสักการะ"พระเปรียญ9" แบงก์บัวหลวง-เจ้าภาพปีที่ 38
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีพิธีแสดงมุทิตาธรรม เพื่อถวายเป็นมุทิตาสักการะ และร่วมแสดงความชื่นชมยินดีแก่ภิกษุสามเณร ที่มีความมานะ พากเพียร ศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยค เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา
  พระพรหมดิลก วัดสามพระยา สานปณิธานร.ร.บาลี
  พระพรหมดิลก วัดสามพระยา สานปณิธานร.ร.บาลี"สมเด็จฟื้น"
  วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีบทบาทในเรื่องการศึกษาสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง แต่ก่อนเดิมนั้น เป็นสำนักปฏิบัติธรรมมาโดยลำดับ ตกมาถึงยุค เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินธโร) เปลี่ยนจากสำนักปฏิบัติธรรมมาเป็นสำนักเรียนบาลีสนามหลวง
  วัตถุมงคล'หลวงปู่เกลี้ยง' เพื่ออาคารเรียนหลังใหม่
  วัตถุมงคล'หลวงปู่เกลี้ยง' เพื่ออาคารเรียนหลังใหม่
  แถบถิ่นดินแดนอีสานใต้ยุคปัจจุบันนี้มีพระสงฆ์ผู้ทรงวิทยาคุณและมีอายุยืนยาวเกินร้อยปีอีกหนึ่งรูปคือ "หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม" เจ้าอาวาสวัดโนนแกด (ศรีธาตุ) ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ทายาทสายธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล, หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์, หลวงปู่ชอบ ฐานสโม จ.เลย
  ปีติ'พระองค์ภา'เสด็จวัดไผ่ล้อม วางศิลาฤกษ์'วิหารหลวงพ่อพูล'
  ปีติ'พระองค์ภา'เสด็จวัดไผ่ล้อม วางศิลาฤกษ์'วิหารหลวงพ่อพูล'
  ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 เวลา 14.30 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงเป็นประธานใน "พิธีวางศิลาฤกษ์วิหารหลวงพ่อพูล" ณ วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
  พระพรหมดิลก วัดสามพระยา สานปณิธานร.ร.บาลี
  พระพรหมดิลก วัดสามพระยา สานปณิธานร.ร.บาลี"สมเด็จฟื้น"
  วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีบทบาทในเรื่องการศึกษาสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง แต่ก่อนเดิมนั้น เป็นสำนักปฏิบัติธรรมมาโดยลำดับ ตกมาถึงยุค เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินธโร) เปลี่ยนจากสำนักปฏิบัติธรรมมาเป็นสำนักเรียนบาลีสนามหลวง

  มีต่อหน้า >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved