หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  บทสวดมนต์:บทพระสังฆคุณ
  บทสวดมนต์:บทพระสังฆคุณ
  สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
  ข่าวสาร:'พุทธมณฑล'เชิญชวน ร่วม'หล่อเทียนพรรษา'
  ข่าวสาร:'พุทธมณฑล'เชิญชวน ร่วม'หล่อเทียนพรรษา'
  พิธีหล่อเทียน จัดเป็นพระราชกุศล และเป็นงานบุญทั่วไปของชาวบ้านอีกด้วย โดยกำหนดจัดงานราชพิธีหล่อเทียนขึ้นในเดือน 8 ของทุกปี
  บทความธรรมะ:
  บทความธรรมะ:"ธรรมอยู่ที่กายกับใจ"
  ให้พิจารณา "กายกับใจ" หรือ "รูปกับนาม" ของตนนี้แหละ ให้แยบคาย ให้เห็นเป็น "ไตรลักษณ์"
  บทสวดมนต์:บทพระพุทธคุณ
  บทสวดมนต์:บทพระพุทธคุณ
  อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถาเทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ
  พิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รุ่น
  พิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รุ่น
  พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ
  บทความธรรมะ:อิทธิพลของโลกธรรม ๘ อย่าง
  บทความธรรมะ:อิทธิพลของโลกธรรม ๘ อย่าง
  โลกธรรม หรือธรรมดาของโลก มี ๘ อย่าง ได้ลาภแล้วลาภนั้นเสื่อมไป คู่ที่ ๑ ได้ยศแล้วยศนั้นเสื่อมไป คู่ที่ ๒
  บทสวดมนต์:บทนมัสการพระพุทธเจ้า
  บทสวดมนต์:บทนมัสการพระพุทธเจ้า
  นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส นโม ตสสฺ ภควโต
  พศ. จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติ
  พศ. จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติ
  เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอำนาจ บัวศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  บทความธรรมะ:ฝึกให้ดีเถอะใจ
  บทความธรรมะ:ฝึกให้ดีเถอะใจ
  ฝึกให้ดีเถอะ "ใจ" "ใจ" นี้ไม่มีคำว่าวัย มีแต่ความสว่างไสว กระจ่างแจ้งตลอดเวลา ขอให้ฝึกได้เถอะ อยู่ที่ไหนสบายหมด
  บทสวดมนต์:บทบูชาพระรัตนตรัย
  บทสวดมนต์:บทบูชาพระรัตนตรัย
  อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ธมฺมํ นมสฺสามิ สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สงฺฆํ นมามิ
  ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
  ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
  ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ท่านพระครูธีรธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดบางแวก เจ้าคณะแขวงบางแวก
  'พฤหัสสวดมนต์-สร้างคน สปข.4' กิจกรรมปฏิบัติธรรม-สร้างสมาธิใน
  'พฤหัสสวดมนต์-สร้างคน สปข.4' กิจกรรมปฏิบัติธรรม-สร้างสมาธิใน
  "ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นหลักสำคัญ ผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบ
  บทความธรรมะ:ธรรมอยู่ที่กายกับใจ
  บทความธรรมะ:ธรรมอยู่ที่กายกับใจ
  ให้พิจารณา "กายกับใจ" หรือ "รูปกับนาม" ของตนนี้แหละ ให้แยบคาย ให้เห็นเป็น "ไตรลักษณ์" คือ "อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
  บทสวดมนต์:รตนปริตร
  บทสวดมนต์:รตนปริตร
  ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ อโถปิ สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิตํ ตสฺมา หิ ภูตา นิสาเมถ สพฺเพ
  ข่าวสาร:พุทธมณฑลอยุธยา สง่า-ร่มรื่น-สงบเย็น
  ข่าวสาร:พุทธมณฑลอยุธยา สง่า-ร่มรื่น-สงบเย็น
  ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยความเห็นชอบของเจ้าคณะจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

  มีต่อหน้า >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved