หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  ข่าวสาร:'พุทธมณฑล'เชิญชวน ร่วม'หล่อเทียนพรรษา'

  ข่าวสาร:'พุทธมณฑล'เชิญชวน ร่วม'หล่อเทียนพรรษา'

  การหล่อเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

  พิธีหล่อเทียน จัดเป็นพระราชกุศล และเป็นงานบุญทั่วไปของชาวบ้านอีกด้วย โดยกำหนดจัดงานราชพิธีหล่อเทียนขึ้นในเดือน 8 ของทุกปี ก่อนเข้าพรรษา สมัยนั้นการหล่อเทียนใช้หล่อด้วยขี้ผึ้งทั้งสิ้น

  ในปีหนึ่งๆ จะใช้ขี้ผึ้งเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เนื่องจากบรรดาวัดต่างๆ ที่เป็นวัดหลวงทุกวัด จะได้รับพระราชทานเทียนพรรษาวัดละ 1 เล่ม หรือมากกว่านั้น

  กล่าวกันว่าประมาณปลายรัชกาลที่ 3 ต้องหล่อเทียนจำนวนถึง 200 เล่ม จึงจะมีจำนวนมากพอที่จะนำไปถวายวัดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

  การหล่อเทียนแต่ละเล่มสมัยนั้น ต้องใช้ขี้ผึ้งในการหล่อเทียนหนักถึง 16 ชั่ง ปีหนึ่งๆ จะใช้ขี้ผึ้งจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่หล่อเทียน สำนักพระราชวังจะบอกบุญไปยังพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน เจ้าภาษี นายอากร และขุนนางฝ่ายต่างๆ ให้นำขี้ผึ้งมาช่วยกันหล่อเทียน จึงสำเร็จลงได้

  มูลเหตุที่ต้องมีการหล่อเทียนนั้น เนื่องมาจากในฤดูฝน หรือที่เรียกกันว่า ฤดูกาลเข้าพรรษา คือช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 นั้น กำหนดให้พระภิกษุทั้งหลายต้องเข้าอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน พระภิกษุสงฆ์ที่ต้องอยู่จำพรรษาในพระอารามระหว่างนั้น มีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าค่ำ มีความจำเป็นต้องใช้เทียนไว้สำหรับจุดบูชาให้ตลอดพรรษา พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียน สำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด 3 เดือนของกำหนดเวลาเข้าพรรษา

  จึงเรียกเทียนที่หล่อขึ้นนี้ว่า "เทียนพรรษา" หรือ "เทียนจำนำพรรษา"

  เมื่อหล่อเทียนในวันรุ่งขึ้นจะจัดขบวนแห่นำไปถวาย ณ วัดใดวัดหนึ่ง เพื่อเป็นพุทธบูชา และในวันนั้นมีการทำบุญร่วมกันตักบาตรถวายพระภิกษุสงฆ์ แสดงความศรัทธาโดยพร้อมเพรียงกัน

  ตามชนบท การหล่อเทียนเข้าพรรษาทำกันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานมาก บางแห่งมีการประกวดการตกแต่งประเภทต่างๆ มีการแห่แหนรอบเมืองด้วยริ้วขบวนที่สวยงามและถือว่าเป็นงานประจำปีทีเดียว

  ปัจจุบันนี้ยังมีการจัดงานตามชนบทต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นการร่วมศรัทธากันอย่างพร้อมเพรียง

  ในกรุงเทพฯ ก็มีเป็นบางวัดเท่านั้นที่จัดกันอยู่ ความจริงแล้วการให้ทานด้วยแสงสว่าง เป็นอานิสงส์อย่างหนึ่ง ไม่แพ้การบุญกุศลใดๆ ทั้งสิ้น ควรที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมศรัทธากัน และช่วยกันทำบุญเพื่อให้ประเพณีอันดีนี้คงอยู่สืบไปชั่วกาลนาน

  งานทำบุญหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษานับเป็นประเพณีที่ดีงาม สมควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ช่วยกันรักษาประเพณีนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไปชั่วกาลนาน

  อานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุ ถือกันว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้า เหมือนดังแสงเทียนที่สว่างในยามค่ำคืน ซึ่งพระภิกษุสมัยก่อนใช้เป็นแสงสว่างในการอ่านหนังสือธรรมะและประกอบกิจของสงฆ์

  นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักพุทธฯ จัดให้มีพิธีหล่อเทียนพรรษา โดยเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมากราบสักการบูชาองค์พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ และเยี่ยมชมพุทธมณฑล ได้ร่วมหล่อเทียนพรรษาเพื่อจุดบูชาองค์หลวงพ่อตลอดเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน โดยนำเงินรายได้จากการรับบริจาคในการหล่อเทียนพรรษาเข้ากองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑล

  สำหรับปีพุทธศักราช 2556 ได้กำหนดจัดให้มีพิธีหล่อเทียนพรรษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พ.ค. ถึงวันอังคารที่ 23 ก.ค. 2556 เวลา 08.30-18.30 น. ณ เต็นท์พิธีหล่อเทียนพรรษา ด้านซ้ายองค์พระประธานพุทธมณฑล และจัดให้มีพิธีจุดเทียนพรรษา ในวันอังคารที่ 23 ก.ค. เวลา 15.19 น. โดยอาราธนาพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถาจุดเทียนพรรษาบูชาองค์พระประธานพุทธมณฑล

  โอกาสนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญพุทธศาสนิก ชนร่วมหล่อเทียนพรรษาเพื่อจุดบูชาองค์พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน

  ร่วมพิธีจุดเทียนพรรษา วันอังคารที่ 23 ก.ค. เวลา 15.19 น. ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลด้านซ้ายองค์พระประธานพุทธมณฑล และขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการหล่อเทียนพรรษาได้ตามกำลังศรัทธา เพื่อนำเข้ากองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑล


  • Update : 3/7/2556
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved