หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
CB001 99.00  1
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  บทสวดมนต์:ขันธปริต

  บทสวดมนต์:ขันธปริต

  ขันธปริต บทสวดป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ

  วิรูปักเขหิ เม เมตตัง
  ความเป็นมิตรของเรา จงมีแก่พญางูทั้งหลาย สกุลวิรูปักข์ด้วย
  เมตตัง เอราปะเถหิ เม
  ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญางูทั้งหลาย สกุลเอราบทด้วย
  ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง
  ความเป็นมิตรของเรา จงมีแก่พญางูทั้งหลาย สกุลฉัพยาบุตรด้วย
  เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
  ความเป็นมิตรของเรา จงมีแก่พญางูทั้งหลายสกุลกัณหาโคตมกะด้วย
  อะปาทะเกหิ เม เมตตัง
  ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลาย ที่ไม่มีเท้าด้วย
  เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
  ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลาย ที่มีสองเท้าด้วย
  จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง
  ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลาย ที่มีสี่เท้าด้วย
  เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
  ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลาย ที่มีหลายเท้าด้วย
  มา มัง อะปาทะโก หิงสิ
  สัตว์ไม่มีเท้าอย่าเบียดเบียนเรา
  มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
  สัตว์สองเท้าอย่าเบียดเบียนเรา
  มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ
  สัตว์สี่เท้าอย่าเบียดเบียนเรา
  มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท
  สัตว์หลายเท้าอย่าเบียดเบียนเรา
  สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา
  ขอสรรพสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลาย
  สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
  ที่เกิดมาทั้งหมดจนสิ้นเชิงด้วย
  สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ
  จงเห็นซึ่งความเจริญทั้งหลายทั้งปวงเถิด
  มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
  โทษลามกใดๆ อย่าได้มาถึงแล้ว แก่สัตว์เหล่านั้น
  อัปปะมาโณ พุทโธ
  พระพุทธเจ้า ทรงพระคุณ ไม่มีประมาณ
  อัปปะมาโณ ธัมโม
  พระธรรม ทรงพระคุณ ไม่มีประมาณ
  อัปปะมาโณ สังโฆ
  พระสงฆ์ ทรงพระคุณ ไม่มีประมาณ
  ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา
  สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย คือ งู แมลงป่อง ตะเข็บ ตะขา แมงมุม ตุ๊กแก หนู
  เหล่านี้ ล้วนมีประมาณ ( ไม่มากเหมือนพระรัตนตรัย )
  กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา
  ความรักษา อันเรากระทำแล้ว การป้องกัน อันเรากระทำแล้ว
  ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ
  หมู่สัตว์ทั้งหลายจงหลีกไปเสีย
  โสหัง นะโม ภะคะวะโต
  เรานั้น กระทำนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่
  นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ
  กระทำนอบน้อม แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจ็ดพระองค์อยู่ ฯ


  • Update : 28/3/2556
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved