หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
CD007 300.00  1
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  บทสวดมนต์:บทเวียนเทียนพระบวชใหม่

  บทสวดมนต์:บทเวียนเทียนพระบวชใหม่

  ที่มา จ่าสิบเอก บุญเลี่ยม แสงวิจิตร
  ต้นที่มา คุณพ่อ ละมูล เพชรฟัก
  สาธุ ภันเต สาธุสะ ข้าพเจ้าขอพร บวรเดช พระบรมโลกเชษฐ์ ทศพลญาณ แห่งอดุลย์โลกาจารย์ ขอให้ท่านกำจัดเสีย ซึ่งหมู่มารปัจจามิตร ให้พ่ายแพ้แก่ฤทธิ์ ของพ่อในครั้งนี้
  ด้วยเดชะพระบารมีสามสิบทัศ อีกทั้งคุณพระศรีรัตนตรัยชัยยะมังคล ขอให้พ่อจงเข้าผจญซึ่งข้าศึก คืออวิชชาและตัณหาให้สิ้นสุด
  ข้าพเจ้าขอพรพระสารีบุตรอันยิ่งยง ด้วยท่านเป็นเอกองค์อัคคะสาวก ถึงหากว่าฝนจะตกลงมาเต็มทั้งโลกธาตุ พระองค์ก็ยังอาจนับเม็ดฝนนั้นได้ ขอให้พ่อจงปัญญาไวอันปรากฏ ให้ฟุ้งเฟื้องเรืองยศคนลือชา
  ข้าฯ ขอพรพระโมคคัลลาน์ยอดสาวก พระสัพพัญญูท่านก็ได้ยกข้างฝ่ายซ้ายนั้น ก็บันลือลั่นสะเทือนอินทร์จันทร์สะท้านจบ ถึงว่าใครจะมารบได้ก็อย่างยาก ทั้งนันโทพระยานาคราช ก็เข็ดขาม จึงพากันน้อมเศียรอวยพรพระนามด้วยเกรงฤทธิ์ ขอให้พ่อจงประกอบกิจในศีลขันธ์เป็นอันงาม ทั้งศัตรูหมู่มารทั่วทั้งตำบล
  ข้าพเจ้าขอพรพระอานนท์ผู้เป็นพระอนุชา ด้วยท่านทรงปัญญาอันแม่นยำ ด้วยท่านเป็นคลังพระสัทธรรมของพระพุทธองค์ คือพระพุทธองค์ท่านตรัสย้อนยอกประการใด พระอานนท์ท่านก็แก้ได้อธิบายจนสิ้นสุด จึงได้สั่งสอนกุลบุตรและสามเณร
  ข้าฯ ขอพรพระกัสสปเถระผู้เป็นใหญ่ ท่านรักษาไว้ได้ถึงสองร้อยปีปลาย เมื่อครั้งยามปฐมสังคายนานั้นเมื่อครั้งก่อน พระปริยัติธรรมจึงได้ถาวรมาจนถึงทุกวันนี้
  ข้าฯ ขอพรพระสีวลีอันล้ำเลิศ ประกอบเกิดอันเนืองนิจ ให้ไหลมาเทมาทั้งสี่ทิศ มิได้ขาดสาย เหล่าทั่วโลกทั้งหลายก็นับถือ เกียรติศักดิ์ของท่านก็ร่ำลือไปทั่วโลกธาตุ ขอให้พ่อเจ้าพระคุณผู้ใจปราชญ์อันปรากฏ ให้ฟุ้งเฟื่องเรืองยศยิ่งกว่าบุคคลทั้งหลาย
  ในวาระสุดท้าย ขอให้ท่านเจ้าภาพจงจำเริญ ๆ ด้วยพรบวรพิพัฒน์สวัสดีศรีชัยยะมังคลัง อายุ วัณโณ สุขัง พลัง เทอญ สาธุฯ


  • Update : 20/3/2556
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved