หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  บทความธรรมะ:เรื่องของ "อุเบกขา"

  บทความธรรมะ:เรื่องของ "อุเบกขา"

  "อุเบกขา" ในพรหมวิหารสี่ คือ ..

  - เป็นกลาง เป็นปกติ มั่นคง ไม่หวั่นไหว
  - ไม่เอนเอียงด้วยชอบหรือชัง
  - มีความเป็นหนึ่ง ไม่ยินดี ยินร้าย

  "อุเบกขา" ในความหมายของพระพุทธศาสนา
  ต้องเป็นกลางด้วย ความรู้ อันประกอบด้วยปัญญา

  หมายถึง ..

  ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นผล อันเกิดขึ้นโดยสมควรแก่เหตุ
  จนเกิดความรู้ความเข้าใจ จนวางเฉยได้ ด้วยความรู้ ..

  ความยินดี แม้มากย่อมเป็นเหตุให้จิตฟุ้งซ่าน หวั่นไหว
  ความยินร้าย แม้มากย่อมเป็นเหตุให้จิตเครียด

  "อุเบกขา" จึงเป็นธรรม ที่รักษาโรคทางจิต คือ
  โรคฟุ้งซ่านและโรคเครียด ..

  เมตตาขาดอุเบกขา .. ก็ผิด
  กรุณาขาดอุเบกขา .. ก็ผิด
  มุทิตาขาดอุเบกขา .. ก็ผิด

  เช่น ...

  เมตตา กรุณา อยากให้เขาพ้นทุกข์ พยายามจนสุดความสามารถ
  แต่ไม่สามารถช่วยได้ ตนเลยเป็นทุกข์ พราะขาด อุเบกขานั่นเอง ..

  หรือ มุทิตา พลอยยินดีกับการได้มาซึ่ง ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
  ของผู้อื่นโดยไม่ชอบ ไม่ควร เป็นต้น ..

  "อุเบกขา" จึงเป็นยอด เป็นมงกุฏของพรหมวิหาร อันมี
  เมตตา กรุณาเป็นฐาน มุทิตาเป็นตัว ..

  "พรหมวิหารสี่" นี่จึงสมควรทำให้เกิด ให้มี
  เพื่อความสงบ ความพาสุข ของเราเอง ..


  • Update : 16/3/2556
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved