หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  บทสวดมนต์:คำถอนอธิษฐานที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ

  บทสวดมนต์:คำถอนอธิษฐานที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ

  อิมัง มิจฉา อะธิษานัง ปัจจุทธะรามิ
  ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อะธิษานัง ปัจจุทธะรามิ
  ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อะธิษานัง ปัจจุทธะรามิ

  ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐาน ถอนคำสาป ถอนคำแช่ง ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น
  ถึงพร้อมแล้ว ด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปาทาน ด้วยราคะ ด้วยโทสะ
  ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฏฐิ เป็นไปเพื่อความพยาบาทเบียดเบียน
  สร้างเวรสร้างกรรม ไม่ประกอบด้วยธรรม ไม่ประกอบด้วยวินัย ไม่ประกอบด้วยกุศล
  ไม่ประกอบด้วยปัญญา ไม่ประกอบด้วยบารมี ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปไว้ แช่งไว้
  ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
  ข้าพเจ้าขออ้างเอาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า แม่พระธรณี แม่พระคงคา
  แม่พระเพลิง แม่พระพาย และเทวดาทั้งหลายทั้งปวง มาเป็นพยาน
  ว่าข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำสาปเหล่านั้น ถอนคำแช่งเหล่านั้น
  ร้อยหน พันหน หมื่นหน แสนหน ล้านหน โกฏิหน ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเทอญ

  นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน
  นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน
  ถอนด้วย นะ โม พุท ธา ยะ

  ข้าพเจ้าขอยกโทษ อโหสิกรรม และให้อภัย
  ในความบกพร่อง ผิดพลาด ของสรรพสัตว์ ทั้งหลายทั้งปวง
  ทุกชีวิต ทุกจิตวิญญาณ ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อเทอญ

  หมายเหตุ
  พระชุมพล พลปญฺโ เขียนเมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๓
  คำอธิษฐานข้างบนนี้ ถ้าใครใช้อธิษฐานทุกวัน
  จะช่วยลดวิบากกรรมเวรกรรมทางใจลงได้อย่างมาก


  • Update : 2/1/2556
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved