หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  วัดไผ่ล้อมสวดมนต์ข้ามปีถอนคำสาบาน

  วัดไผ่ล้อมสวดมนต์ข้ามปีถอนคำสาบาน

  มหามงคลรับปีใหม่ที่วัดไผ่ล้อม สวดมนต์ข้ามปี ถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง : เรื่องและภาพ โดยไตรเทพ ไกรงู

                 ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกๆ ปี วัดใหญ่ๆ ทั่วๆ ไปมักจะจัดให้มีพิธีสวดนพเคราะห์ รวมทั้งสวดมนต์ข้ามปี โดยมีคติความเชื่อว่า การขอพรเทพยดาดาวพระเคราะห์ ซึ่งสถิตในดวงชะตาให้มาช่วยปัดเป่าทุกข์ภัย บันดาลให้เกิดสวัสดิมงคล มีความสุขสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้น ปราศจากอุปสรรคหายนะภยันตรายทั้งปวง
               
                 ที่วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ซึ่งมีพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เป็นเจ้าอาวาส ทายาทศิษย์เอกหลวงพ่อพูล อัตตะรักโข พระอมตะเถราจารย์ วัดไผ่ล้อม นครปฐม จัดพิธีสืบสานตำนานพระเวท สวดนพเคราะห์เสริมบารมี บูชาพระประจำวันเกิด เพื่อคุ้มครองป้องกันสรรพภยันอันตรายทั้งปวง ในคืนส่งท้ายปีเก่า พ.ศ.๒๕๕๕ รับพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖

                 นอกจากนี้แล้วในวันดังกล่าวได้จัดให้มีพิธีถอนกรรม ถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง ต่อหน้าหลวงพ่อพระพุทธประทานอภัยพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ คู่บุญวัดไผ่ล้อม คู่บารมีหลวงพ่อพูล เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้การขอขมากรรมต่อกันก็เพื่อก่อให้เกิดการงดโทษ หรือไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อกัน ที่แล้วมาก็ให้ผ่านไปไม่ถือโทษโกรธเคืองกัน และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างไม่จองเวรซึ่งกันและกัน และไม่ถูกจองเวรจากผู้อื่นหรือเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนั่นเอง ซึ่งในปีที่ผ่านๆ มามีมหาชนร่วมหมื่นหลั่งไหลร่วมงานด้วยพลังศรัทธา พิธีกรรมเชื่อมั่นว่าเต็มเปี่ยมและมีฤทธาแรงกล้าปลดหนี้กรรมในใจอันเป็นสนิมร้ายให้หมดสิ้นลง

                 หลวงพี่น้ำฝน บอกว่า การขอขมากรรมต่อกันมีหลักฐานปรากฏชัดเจนในสังคมพระภิกษุสงฆ์ในสมัยพุทธกาลที่ต้องอยู่ในอารามเดียวกันเป็นจำนวนหลายรูปเป็นสังคมสงฆ์ ในบรรดาพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นต่างมาจากกลุ่มคนในสังคมทุกชนชั้นวรรณะ และมีพื้นเพทางการศึกษา หรือกิริยามารยาทในการพูดจา หรือการปฏิบัติตัวที่แตกต่างกัน ตามพื้นฐานของการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันในสมัยครองเรือน การมาจากกลุ่มคนที่แตกต่างกันและปฏิบัติตัวต่างกันในเบื้องต้นนั่นเอง ย่อมทำให้การกระทำของแต่ละคนนั้นไปสร้างความขุ่นเคือง หรือการล่วงล้ำก้ำเกินต่อกัน ทั้งโดยเจตนา และไม่เจตนา

                 อย่างไรก็ตามเพื่อความเรียบร้อยแห่งหมู่คณะ และความสามัคคีปรองดองในการอยู่ร่วมกัน จึงจำเป็นต้องมีการขอขมากรรมต่อกัน มีการให้อโหสิกรรม ต่อการกระทำของคนอื่นและขออโหสิกรรมต่อคนอื่นที่ตนได้กระทำล่วงเกิน ด้วย กาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้า ลับหลัง ทั้งโดยเจตนา และไม่เจตนา การขอขมากรรม หรือขออโหสิกรรม และให้อโหสิกรรมต่อกันและกัน ย่อมนำมาซึ่งความสุขใจในการดำเนินชีวิต และจะมีพลังในการดำเนินชีวิตอีกด้วย เนื่องจากไม่มีอะไรเป็นที่ขุ่นข้องหมองใจแล้วนั่นเอง

                 หลวงพี่น้ำฝนยังบอกด้วยว่า ก่อนการขอขมาต่อสิ่งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ล่วงล้ำก้ำเกิน ได้ถือปฏิบัติในการขอขมากรรมต่อพระรัตนตรัยเป็นอันดับแรก ด้วยเหตุว่าตนเองได้นับถือ และน้อมนำมาเป็นสรณะ ที่พึ่งทางใจ เมื่อกระทำผิดอย่างหนึ่งอย่างใดมีความรู้สึกว่าได้ล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยไปด้วย เพราะเหตุว่าไม่ปฏิบัติตาม กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ที่พระรัตนตรัยได้อบรม สั่งสอนไว้แล้วนั่นเอง สำหรับคำขอมากรรมต่อพระรัตนตรัยนั้นได้ปรากฏชัดในบทสวดมนต์ว่า
   
                 “กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ,"  หมายถึงด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้า, ขอพระพุทธเจ้า จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้าในกาลต่อไป

                 "กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มายา ยัง, ธัมโม ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม" หมายถึง ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรม, ขอพระธรรม จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อสำรวมระวัง ในพระธรรมในกาลต่อไป

                 "กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, สังโฆ ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ" หมายถึง ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์, ขอพระสงฆ์ จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อสำรวมระวัง ในพระสงฆ์ในกาลต่อไป”

                 ส่วนประเด็นคำถามที่ว่า "พิธีถอนกรรมสามารถสร้างขวัญกำลังใจให้ญาติโยมจริงหรือ?" หลวงพี่น้ำฝน บอกว่า เมื่อขอขมากรรมต่อพระรัตนตรัยแล้ว ก็จะกล่าวคำขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายให้อโหสิกรรม และตั้งใจกลับเนื้อกลับตัว กลับใจในการทำความดีต่อไป และเป็นเหตุให้ไม่มีเวรมีภัย ในการดำเนินชีวิต มีความสุขกายสุขใจ เจริญรุ่งเรือง โชติช่วงชัชวาลในชีวิตตลอดไป ดังพระพุทธพจน์ ที่ว่า “โย จะ ปุพเพ ปะมัชชิตวา ปัจฉา โส นัปปะมัชชะติ โสมัง โลกัง ปะภาเสติ อัพภา มุตโตวะ จันทิมา ผู้ที่เคยประมาทมาก่อน แล้วย้อนกลับตัวได้ เป็นผู้ไม่ประมาทในภายหลัง เขาย่อมทำโลกนี้ให้สว่าง ดั่งดวงจันทร์พ้นทางของเมฆหมอก"

                 พิธีสวดมนต์ข้ามปี ถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง เริ่มเวลา ๑๘.๐๙ น. บัณฑิตอ่านโองการบูชาเทพยดา พร้อมบูชาถวายเครื่องสังเวยต่อองค์ทวยเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย หลวงพ่อน้ำฝน นำกล่าวขอขมากรรม ถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง จากนั้นหลวงพ่อน้ำฝน พร้อมคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อม เวลา ๒๒.๐๐ น. พิธีสวดนพเคราะห์ข้ามปี เสริมบารมี  และเวลา ๒๔.๐๐ น. หลวงพ่อน้ำฝน ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เคานท์ดาวน์ ส่งท้ายปีเก่า รับพรปีใหม่ โชคดี โชคดี โชคดี เป็นเสร็จพิธี ผู้เข้าร่วมพิธีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  แจกฟรีปฏิทินมงคลหลวงพ่อพูลปี ๒๕๕๖
                 หลวงพี่น้ำฝน บอกว่า ปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้ วัดไผ่ล้อมได้ดำเนินการออกแบบและพิมพ์ปฏิทินเหมือนเช่นทุกๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งในอดีตจวบจนปัจจุบันปฏิทินวัดไผ่ล้อมได้รับความนิยมศรัทธาสูงสุด เนื่องเพราะมีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของพุทธคุณ ปฏิทินทุกฉบับนำเข้าพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสก โดยพระเถราจารย์ทรงคุณวิเศษ ๑๖ รูป นำโดย

                 หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม พระพรหมสุธี วัดสระเกศ หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร หลวงพ่อสิริ วัดตาล หลวงพ่อยวง วัดโพธิ์ศรี หลวงพ่อดำ วัดสุวรรณคีรี หลวงพ่ออวยพร วัดดอนยายหอม หลวงพ่อสะอาด วัดเขาแก้ว หลวงปู่นาม วัดน้อยชมพู่ หลวงพ่อเฉลิม วัดพระญาติการาม หลวงพ่อผล วัดอินทราราม หลวงพ่อแขก วัดสุนทรประดิษฐ์ หลวงพ่อตาลมัย วัดอรัญญิก หลวงพ่อไพรินทร์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หลวงพ่อเจริญ วัดโนนสว่าง หลวงพ่ออาด วัดบุญสัมพันธ์

                 สำหรับปฏิทินหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม พ.ศ.๒๕๕๖ พิมพ์สี่สีด้วยกระดาษอย่างดี มีขนาดใหญ่ ในปฏิทินประกอบด้วยภาพถ่ายของหลวงพ่อพูล  ล้อมรอบด้วยเหรียญเทพยดาประจำวันเกิด พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ ส่วนด้านล่างของแต่ละเดือน มีรายละเอียดประวัติหลวงพ่อพูล ประวัติวัตถุมงคลแต่ละรุ่นของวัดไผ่ล้อม ครบทุกรุ่น และที่สำคัญ คือแจกฟรีให้ญาติโยมทุกท่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สามารถติดต่อขอรับโดยตรงได้ที่วัดไผ่ล้อม สอบถามได้ที่ โทร.๐๘-๗๖๙๘-๔๗๗๗ และ ๐๘-๗๑๕๑-๗๗๙๙


  • Update : 24/12/2555
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved