หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  'พระสังฆราช'ถวายพระพร'ในหลวง'

  'พระสังฆราช'ถวายพระพร'ในหลวง'

  'สมเด็จพระสังฆราช'ถวายพระพร'ในหลวง'ด้วยพระพุทธภาษิต 'ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม เหมือนฉัตรหรือร่มใหญ่ในฤดูฝน' และ 'พระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลาย'
                     1 ธ.ค.55 พระครูสังฆสิทธิกร หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  เปิดเผยว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ความว่า ชาติไทยเราได้รักษาสิ่งสำคัญ 2 สิ่ง ควบคู่กันมาโดยตลอด คือ รักษาพระพุทธศาสนา และมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุขของชาติ นับได้ว่าเป็นการดำเนินตามพระพุทธภาษิตที่ว่า “ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม เหมือนฉัตรหรือร่มใหญ่ในฤดูฝน” และ “พระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลาย”
                    ธรรมเปรียบเสมือนร่มใหญ่ในฤดูฝนของผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง ฉันใดพระราชาผู้ทรงธรรมย่อมเป็นร่มใหญ่ของปวงประชานิกรฉันนั้น
                    ประเทศไทยเราได้มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นฉัตรใหญ่มาโดยลำดับ แต่ละพระองค์มีพระราชกฤดาภินิหารต่างๆกัน ตามควรแก่เหตุการณ์ในยุคสมัยนั้นๆ เป็นประดุจทรงอุปบัติเพื่อกอบกู้สถานการณ์และดำรงรักษาแผ่นดินไว้ให้เป็นสุข
                    พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าย่อมประจักษ์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงประชานิกรและบ้านเมืองเพียงไร ทรงดำรงพระองค์ในราชธรรมโดยมิได้บกพร่อง ควรที่ประชาชาวไทยทุกหมู่เหล่าจักได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี
                    ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 นี้จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยพร้อมกันอธิษฐานจิต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยยิ่งๆขึ้นไป ตลอดจิรกาล ขอพระราชทานถวายพระพร
   
  เริ่มพิธีอุปสมบท125นาคเฉลิมพระเกียรติ'ในหลวง'


                   ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ มณฑลพิธีลานธรรม วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีหน่วยงานราชการและประชาชนมาร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น

                  พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ในฐานะเจ้าคณะภาค 17 กล่าวว่า พิธีบรรพชาอุปสมบทวันนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ประกอบกับวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมาด้วย อย่างไรก็ตาม การบวชในครั้งนี้ มีผู้มาสมัครและผ่านการสอบคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 125 นาค เมื่อบวชแล้วจะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรที่ทางวัดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เป็นเวลา 15 วัน และ 1 เดือน ตามลำดับ

  พระราชทานเครื่องราชฯช้างเผือก'ดิสธร วัชโรทัย'

                  เว็บไซต์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/B/034/1.PDF เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ประจำปี 2555 ให้แก่ข้าราชการที่ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทด้วยความจงรักภักดี ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นายดิสธร วัชโรทัย 2.นายประดิษฐ์ ปัญจวีนิน และ 3.นายอุดม คชินทร ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย.2555 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

                  สำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกครั้งนี้ นายดิสธร วัชโรทัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีนิน เป็น ผอ.โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และเป็นแพทย์ผู้ถวายการเข็นรถเข็นไฟฟ้าพระที่นั่ง ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
   
  1-7 ธ.ค.ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติที่วัดมหาธาตุฯ

                 ขณะเดียวกันระหว่างวันที่ 1-7 ธ.ค.มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ  อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์  วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กทม. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-2236878

   
  มส.สร้างพระพุทธทองคำประจำพระชนมพรรษาถวาย

                นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากกรณีมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อเดือนกันยายน 2554 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปปางลีลาประจำพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 นั้น

                ในการประชุม มส. เมื่อเร็วๆนี้ได้รายงานความคืบหน้าโครงการดังกล่าวว่า การจัดสร้างพระพุทธรูปปางลีลาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า พระพุทธธรรมมิกราชบพิตร ภูมิพลนริศรจตุราสีติวรรษมงคล (พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระธรรมิกราช สร้างถวายในวาระมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา) ซึ่งมส.ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจำลองตามแบบพระพุทธรูปปางลีลาประจำพระชนมพรรษาที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2520

                นายนพรัตน์ กล่าวต่อว่า พระพุทธรูปปางลีลาจัดสร้างด้วยเนื้อทองคำ 99.99% สูง ตลอดรัศมี 38 ซม. น้ำหนักทองคำประมาณ 20 กิโลกรัม แท่นฐาน 8 เหลี่ยมสร้างด้วยเนื้อทองคำขาวน้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัม ทั้งนี้ ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเททอง ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)    

                นอกจากนี้ในวันที่ 23 ธันวาคม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดพระแก้ว

                "การจัดสร้างพระพุทธรูปปางลีลาครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มาก นอกจาก มส.แล้วยังมีคณะสงฆ์ จีนนิกายและอนัมนิกายและประชาชนคนทั่วประเทศร่วมกันบริจาคเพื่อร่วมจัดสร้างด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อจัดสร้างพระพุทธรูปเสร็จเรียบร้อย มส.ก็จะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป" ผอ.พศ. กล่าว


  • Update : 2/12/2555
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved