หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  พิธีแถลงข่าว โครงการสอบธรรมศึกษา ปีพุทธชยันตี

  พิธีแถลงข่าว โครงการสอบธรรมศึกษา ปีพุทธชยันตี สร้างความดีถวายพ่อหลวง ฉลอง ๑๐๐ ปี สนามหลวงแผนกธรรม

  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สำคัญศาสนาหนึ่งของโลก ถือเป็นมรดกแห่งอารยธรรมทางปัญญาของมวลมนุษยชาติ อำนวยประโยชน์สุขเป็นอันมากให้กับชาวโลก

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำให้มนุษย์ได้ค้นพบสันติภาพ อิสรภาพ และความรักความเมตตาอันยิ่งใหญ่ จนเป็นที่ยอมรับขององค์การสหประชาชาติ หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลักแห่งเหตุและผล ผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ เห็นสัจธรรมคือความเป็นจริงของชีวิตด้วยตนเองโดยการปฏิบัติ ดังนั้น  การศึกษาและการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา จึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ รัฐบาลไทยได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยการเฉลิมฉลองให้เน้นหนักด้านการปฏิบัติบูชา และการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับชาติ มุ่งให้ประชาชนได้นำหลักธรรมไปปฏิบัติตามวิถีชีวิตชาวพุทธอย่างแท้จริง อันจะทำให้เกิดความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ อย่างยั่งยืน

  ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเพื่อเป็นการนำหลักพระพุทธศาสนาให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสังคม รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ร่วมกับ สนามหลวงแผนกธรรม จัดโครงการ “สอบธรรมศึกษา ปีพุทธชยันตี สร้างความดีถวายพ่อหลวง ฉลอง ๑๐๐ ปี สนามหลวงแผนกธรรม”  โดยกำหนดสอบธรรมศึกษาพร้อมกันกับสนามสอบทั่วประเทศประมาณ ๔,๐๐๐ แห่ง ซึ่งในปีนี้ กำหนดจัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

  โดยเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้มีพิธีแถลงข่าว โครงการ  “สอบธรรมศึกษา ปีพุทธชยันตี สร้างความดีถวายพ่อหลวง ฉลอง ๑๐๐ ปี สนามหลวงแผนกธรรม” โดยมี พระราชวิจิตรปฏิภาณ ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง    นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ ดร.จำนงค์  แจ่มจันทรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ร่วมกันแถลงข่าว ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

  กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว


  • Update : 28/11/2555
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved