หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  อัญมณีสวยงาม

  อัญมณีสวยงาม

            เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผศ.ดร.ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ์ สาขาอัญมณีวิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่ เขียนให้ความรู้ว่า อัญมณีในความหมายทั่วไปที่เข้าใจตรงกันนั้น หมายถึงแร่ หรือหิน หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ รวมทั้งสารอินทรีย์ ที่เมื่อนำมาขัดมันและเจียระไนให้ได้สัดส่วนแล้ว มีความสวยงามและความคงทนถาวร สามารถนำไปทำเครื่องประดับได้ หรือวัตถุใดๆ ที่นำมาใช้เป็นเครื่องประดับ ตกแต่ง โดยประกอบด้วยความสวยงาม (Beauty) ความทนทาน (Durability) ความหายาก (Rarity) และการยอมรับ (Acceptability) อาจจะประกอบด้วยทั้ง 4 เหตุผล หรือเพียงข้อใดข้อหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับ

  รายละเอียดดังนี้ 1.มีความสวยงาม พิจารณาจากสี การมีประกายแวววาวเล่นกับไฟดี (Brilliancy) ตลอดจนความใสสะอาด (Transparency)

  2.มีความคงทนถาวร พิจารณาจากคุณสมบัติ 3 ประการ คือ ความแข็ง (Hardness) เป็นความทนทานต่อการขูดขีดหรือขัดถู เพชรเป็นอัญมณีที่มีความแข็งมากที่สุด ความเหนียว (Toughness) เป็นความทนทานต่อการแตกหัก ไม่สัมพันธ์กับความแข็ง หยกเป็นอัญมณีที่มีความเหนียวมากที่สุด แต่มีความแข็งต่ำ และความมีเสถียรภาพ (Stability) เป็นความทนทานต่อการซีดจางของสี การสูญเสียเนื้ออัญมณีเมื่อถูก ความร้อน แสงสว่าง หรือสารเคมี

  3.เป็นสิ่งที่หายาก เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์ชื่นชอบสิ่งที่หายาก ทำให้อัญมณีที่พบน้อยเป็นที่ต้องการมาก ราคาจึงสูงกว่าอัญมณีที่หาได้ทั่วไป และ 4.การยอมรับ เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายให้เป็นอัญมณีอันทรงคุณค่า

  ประเภทอัญมณี 1.อัญมณีธรรมชาติ แยกเป็น อัญมณีธรรม ชาติที่เป็นสารอนิน ทรีย์ เช่น ทับทิม แซฟไฟร์ เพชร การ์เนต เพริโด โทแพส เบริล มรกต เป็นต้น และอัญมณีธรรมชาติที่เป็นสารอินทรีย์ เช่น อำพัน ไข่มุก เจท ปะการัง เป็นต้น 2.อัญมณีที่มนุษย์สร้างขึ้น แยกเป็นอัญมณีสังเคราะห์ เช่น ทับทิมสังเคราะห์ แซฟไฟร์สังเคราะห์ เพชรสังเคราะห์ มรกตสังเคราะห์ เป็นต้น และอัญมณีที่มนุษย์สร้างขึ้น และไม่มีในธรรมชาติ เช่น CZ, GGG, YAG แต่อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่ในวงการค้าอัญมณี อัญมณีทั้งหลาย ทั้งหิน แร่ และสารอินทรีย์ ยกเว้นเพชร ถูกเรียกรวมกันว่า อัญมณีสี หรือพลอยสี ซึ่งหมายรวมถึงอัญมณีที่ใสไม่มีสีด้วย และทั้งเพชรและพลอยสีจะถูกเรียกรวมกันว่ารัตนชาติ

  สำหรับผู้ที่ต้องการจะซื้อเครื่องประดับสักชิ้น ราคาของเครื่องประดับขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังนี้ 1.น้ำหนักและเปอร์เซ็นต์ทองที่นำมาทำเครื่องประดับชิ้นนั้น 2.น้ำหนักและคุณภาพของพลอยหรือเพชรที่นำมาฝังบนเครื่องประดับนั้น 3.ค่าแรงในการทำเครื่องประดับชิ้นนั้นๆ ซึ่งจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับคุณภาพและความประณีตของช่างที่ทำเครื่องประดับชิ้นนั้น 4.ราคามาตรฐานของร้านนั้นๆ ร้านค้าซึ่งมีแรงงานที่มีฝีมือและคุณภาพมักมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งทำให้สินค้าเครื่องประดับมีราคาที่สูงกว่าร้านค้าทั่วไป

  สำหรับคนที่ต้องการจะซื้อเครื่องประดับแต่ไม่มีความรู้ในการเลือกซื้อเครื่องประดับ จะเป็นการดีถ้าจะจ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพ อีกทั้งถึงแม้ว่าการต่อรองราคาจะนิยมใช้กันมากในประเทศไทย แต่ร้านค้าดังๆ มักจะมีราคาที่กำหนดตายตัวแล้ว การเปรียบเทียบราคาจากร้านแต่ละร้านที่มีสินค้าที่ถูกใจเราซึ่งมีคุณภาพเท่าๆ กัน ซึ่งร้านค้าแต่ละร้านก็ควรจะมีราคาที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่จำเป็นจะต้องมีราคาเท่ากันพอดี โดยต้องเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าที่มีระดับมาตรฐานเดียวกัน

  โดยสรุป ในการเลือกเครื่องประดับสักชิ้น ให้ดูที่องค์ประกอบ 3 อย่างในการเปรียบเทียบเครื่องประดับ 2 ชิ้น คือ ทอง, พลอย และฝีมือของช่าง


  • Update : 7/11/2555
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved