หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  ช้างเผือก ประจำรัชกาลที่ 9 (ตอนที่ 1)

  ช้างเผือก ประจำรัชกาลที่ 9 (ตอนที่ 1)

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีช้างเผือกประจำรัชกาลรวมทั้งสิ้น 10 เชือก ดังนี้

  1.พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ เป็นช้างพลายเผือกโท เดิมชื่อพลายแก้ว นายแปลกคล้องได้ที่ จ.กระบี่ เมื่อพ.ศ.2499 เป็นช้างสำคัญในตระกูลพรหมพงศ์ จำพวกอัฐทิศ ชื่อ กมุท สีกายดังดอกกมุท หรือ บัวสายแดง สมโภชขึ้นระวาง ณ โรงช้างต้น สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2502 พระราชทานนาม "พระเศวตอดุลยเดชพาหน ภูมิพลนวนาถบารมี ทุติยเศวตกรีกมุทพรรโณภาส บรมกมลาสนวิศุทธวงศ์ สรรพมงคลลักษณ คเชนทรชาติ สยามราษฎรสวัสดิ์ประสิทธิ์ รัตนกุญชรนิมิตบุญญา ธิการ ปรมินทรพิตรสารศักดิเลิศฟ้า"

  2.พระเศวตวรรัตนกรีฯ เป็นช้างพลายเผือกลูกบ้าน นายแก้ว ปัญญาคง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เป็นช้างสำคัญในตระกูลวิษณุพงศ์ จำพวกอัฏฐคช ชื่อ ดามพหัสดินทร์ สมโภชขึ้นระวาง ณ จ.เชียงใหม่ เมื่อ 24 มกราคม 2509 พระราชทานนาม "พระเศวตวรรัตนกรี นพีสีสิริพิงคนัทย์ เอกาทัศน์มงคลสุลักษณ์ ศุภนัขเนตราทิโควรรณ พิษณุพันธุ์อัครคชาธาร อัฏฐกุลสารดาม พหัสดิน ปรมินทรมหาราชพาหน สยามประชาชนสวัสดิคุณ เดชอดุลยเลิศฟ้า" พระเศวตวรรัตนกรีฯ ล้มที่เชียงใหม่ เมื่อปี 2510

  3.พระเศวตสุรคชาธารฯ เป็นช้างที่ นายเจ๊ะเฮง หะระดี กำนัน ต.การอ อ.รามัน จ.ยะลา พบ เป็นลูกช้างที่พลัดหลงเข้ามาและมีลักษณะที่เป็นมงคลจึงแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นช้างสำคัญในตระกูลพรหมพงศ์ จำพวกช้าง 10 หมู่ ชื่อ ดามพหัตถี สมโภชขึ้นระวาง ณ จ.ยะลา เมื่อ 11 มีนาคม 2511 พระราชทานนาม "พระ เศวตสุรคชาธารบรมนฤบาลสวามิภักดิ์ ศุภลักษณเนตราทิคุณ ทศกุลวิศิษฎพรหมพงศ์ อดุลยวงศ์ดามพหัตถี ประชาชนสวัสดิวิบูลย์ศักดิ์ อัครสยามนาถสุรพาหน มงคลสารเลิศฟ้า" พระเศวตสุรคชาธารล้ม ณ โรงช้างต้น สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อปี 2520

  พระเศวตสุรคชาธาร

  4.พระศรีเศวตศุภลักษณ์ฯ เป็นช้างพังเผือกลูกเถื่อน เดิมชื่อเจ้าแต๋น ได้มาจากจ.ฉะเชิงเทรา เป็นช้างสำคัญในตระกูลวิษณุพงศ์ จำพวกอัฏฐคช ชื่อ ดามพหัสดินทร์ สมโภชขึ้นระวาง ณ โรงช้างต้น สวนจิตรลดา เมื่อ 7 พฤษภาคม 2519 พระราชทานนาม "พระศรีเศวตศุภลักษณ์ อรรครัตนกริณี ดามพหัสดีพิษณุพงศ์ ดำรงสุทธสกนธ์สุคนธชาติ เฉลิมราชกฤดาบารมี ศรีตรัง คพิเศษสุทธิ์ อุดมสารเลิศฟ้า"

  5.พระเศวตศุทธวิลาศฯ เป็นช้างพลายเผือกลูกเถื่อน ชื่อ บุญรอด เป็นลูกช้างที่คนของกรมป่าไม้พบที่ป่าบริเวณแม่น้ำแควน้อย จ.กาญจนบุรี เป็นช้างสำคัญในตระกูลวิษณุพงศ์ จำพวกอัฏฐคช ชื่อ ดามพหัสดินทร์

  สมโภชขึ้นระวาง ณ โรงช้างต้น สวนจิตรลดา เมื่อ 25 มิถุนายน 2520 พระราชทานนาม "พระเศวตศุทธวิลาศ อัฏฐคชชาตพิษณุพงศ์ ดำรงประภาพมหิมัน ตามรพรรณไพศิษฎ์ ผลิตวรุตตมมงคล ดาลศุภผลสวัสดิวิบุล อดุลยลักษณเลิศฟ้า"


  • Update : 26/10/2555
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved