หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  เหรียญพระคลังมหาสมบัติ ที่ระลึกครบรอบ80ปี-กรมธนารักษ์

  เหรียญพระคลังมหาสมบัติ ที่ระลึกครบรอบ80ปี-กรมธนารักษ์

  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง ?กรมเก็บ?

  ในเขตพระบรมมหาราชวัง เพื่อดูแลและจัดเก็บทรัพย์สินแผ่นดิน

  ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เปลี่ยนชื่อเป็น

  "กรมพระคลังมหาสมบัติ" และหลังการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเมื่อพ.ศ.2475

  มีประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรม พ.ศ.2476 ในรัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ

  ให้รวมกรมพระคลังมหาสมบัติ กรมเงินตรา กรมรักษาที่หลวงและกัลปนา

  และกรมกระษาปณ์สิทธิการ เข้าด้วยกันเรียกว่า "กรมพระคลัง" และเปลี่ยนชื่อมาเป็น

  "กรมคลัง"

  ต่อมาเปลี่ยนเป็น "กรมธนารักษ์" เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2495

  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์

  ซึ่งทรงกำกับดูแลกรมพระคลังมหาสมบัติ

  กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างเทวรูปพระคลัง เพื่อให้เป็นที่คุ้มครอง

  ปกปักรักษาพระราชทรัพย์ของแผ่นดินที่รวมเก็บไว้ในพระคลังมหาสมบัติ

  และให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทที่รับราชการในกรมพระคลังมหาสมบัติ

  ให้มีขวัญกำลังใจยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต

  โดยขอพระบรมราชานุญาตทำรูปปั้นเทวรูปพระคลังลักษณะคล้ายพระสยามเทวาธิราชเป็นบางส่วน

  นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่า ในโอกาสที่กรมธนารักษ์ ครบวาระ 80 ปี

  จึงจัดสร้างเหรียญพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ

  นำรายได้ไปดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

  และรายได้อีกส่วนหนึ่งจะนำไปสนับสนุนด้านการศึกษาในโครงการเพชรยอดมงกุฎ

  ซึ่งเป็นโครงการที่พระธรรมภาวนาวิกรม (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

  เป็นโครงการที่สร้างนักเรียนเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศในด้านการศึกษา 10 สาขาวิชา

  ดำเนินการมากว่า 10 ปี อาทิ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

  และอีก 6 สาขา รายได้อีกส่วนหนึ่งจะเป็นสวัสดิการของกรมธนารักษ์

  สำหรับพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ

  เป็นรูปปั้นมีลักษณะเป็นเทวดาหล่อยืนทรงเครื่องกษัตริยาธิราช สวมมงกุฎยอดชัย

  พระหัตถ์ขวาถือ พระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัว เปรียบเสมือนมีเทวดาปกปักรักษา

  ทรัพย์สมบัติทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน โดยนางพุทธชาติ อรุณเวช

  ผอ.สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้ปั้นแม่พิมพ์โดยอัญเชิญแบบฉบับจากองค์จริงเต็มองค์มาประทับบนเหรียญม

  โดยได้ทำแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

  มีลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ ด้านหน้ากลางเหรียญมีรูปเทวรูปพระคลังเต็มองค์

  ประทับยืนบนแท่นทรงเครื่องกษัตริยาธิราชสวมมงกุฎยอดชัยพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขรรค์

  พระหัตถ์ซ้ายทรงดอกบัว

  เบื้องหลังเทวรูปพระคลังเป็นรูปพระวิมานเก๋งจีนที่เทวรูปพระคลังสถิตอยู่

  ด้านหลังกลางเหรียญมีตราสัญลักษณ์กรมธนารักษ์ เบื้องบนรูปตราสัญลักษณ์มีข้อความว่า

  "พระคลัง" ใน "พระคลังมหาสมบัติ" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ครบ 80

  ปีกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังพ.ศ.2555" ตามลำดับ

  ภายในชิดขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยลายไทย

  สะท้อนถึงศิลปะและความเป็นไทยเมื่อดูโดยองค์รวมทั้งหมดของเหรียญจะสมบูรณ์ทุกส่วนทั้งมิติของความงามของงานศิลปะศ

  ความศักดิ์สิทธิ์ ความสงบ และความศรัทธา

  ในส่วนของการผลิตเหรียญจะมีกรรมวิธีการทำที่ละเอียดทุกขั้นตอนโดยเฉพาะในขั้นตอนการผลิตเหรียญขัดเงา

  เหรียญพ่นทรายรมดำพิเศษ

  ซึ่งจะผลิตโดยกรรมวิธีทำด้วยมือทุกเหรียญเพื่อให้เหรียญออกมาดูมีมิติในทุกๆ ด้าน

  เหรียญที่ผลิตออกมามีด้วยกัน 4 ชนิด ประกอบด้วย 1.เหรียญชนิดทองคำขัดเงา 99%

  น้ำหนัก 300 กรัม ขนาดความสูง 7 เซนติเมตร ราคาเหรียญละ 999,999 บาท

  2.เหรียญชนิดทองคำ 96.5% น้ำหนัก 18 กรัม ขนาดความสูง 3 เซนติเมตร ราคาเหรียญละ

  50,000 บาท 3.เหรียญเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ 95% น้ำหนัก 15 กรัม ขนาดความสูง 3

  เซนติเมตร ราคาเหรียญละ 2,000 บาท 4.เหรียญทองแดงรมดำพ่นทราย 95%

  ขนาดความสูงของเหรียญ 3 เซนติเมตร ราคาเหรียญละ 120 บาท

  เหรียญทั้ง 4 ชนิดจะเปิดโอกาสให้มีการสั่งจองก่อน โดยสั่งจองได้ที่ส่วนกลาง

  สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ สำนักการคลัง

  กรมธนารักษ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ สำนักบริหารเงินตรา

  ถ.จักรพงษ์ กรุงเทพฯ สำนักกษาปณ์ ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

  ส่วนภูมิภาค ศาลาธนารักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ศาลาธนารักษ์ 2

  ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) อ.เมือง จ.สงขลา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 75 พื้นที่

  ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ โทร.0-2278-5446

  เริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.-30 เม.ย.นี้ และรับเหรียญตั้งแต่วันที่ 23

  พ.ค.2555 เป็นต้นไป


  • Update : 11/3/2555
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved