หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
CD011 .00  1
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  ปีติ'พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ' ทรงห่วงใย'พุทธมณฑล'


  ในห้วงที่คนไทยประสบภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลาง น่าตื้นตันใจเป็นที่สุด เมื่อได้เห็นภาพของพระสงฆ์ออกมาช่วยเหลือญาติโยมและพระสงฆ์ที่เดือดร้อน นำข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ และของใช้ที่จำเป็นไปถวายพระ ไปบริจาคให้กับญาติโยมที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก

  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดสระเกศ กรุงเทพฯ ท่านมีความห่วงใยพระภิกษุและสามเณร รวมทั้งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้มีบัญชาให้คณะสงฆ์วัดสระเกศและคณะสงฆ์ทั่วไปที่มีกำลังเพียงพอ นำอาหารบิณฑบาตทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

  เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ได้มอบหมายให้พระเถระใต้บังคับบัญชานำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และ สิ่งของที่จำเป็นเบื้องต้นไปถวายแก่พระภิกษุสามเณร และประชาชนในพื้นที่หลายๆ จังหวัด และยังได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของที่จำเป็น

  ที่สำคัญยังมีพระสงฆ์อีกหลายรูปที่ไม่ได้กล่าวถึง ซึ่งท่านได้อุทิศตัวเพื่องานนี้อย่างไม่ย่อท้อ หรือแสดงความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าแต่ประการใด

  โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่พุทธมณฑล ต้องถือว่าหนักหน่วง เพราะน้ำท่วมมาก

  พลันที่น้ำพระทัยจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานน้ำมันจำนวน 50,000 ลิตร เพื่อใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำ ทำให้น้ำในอำเภอพุทธมณฑลทั้งหมดได้หายไปดังปลิดทิ้ง

  พสกนิกรทั่วไปเมื่อทราบข่าวถึงกับปลื้มปีติในความเมตตาของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้

  รวมถึงพระองค์ท่านมีพระราชดำรัสว่า อย่าเพิ่งเร่งสูบน้ำเร็วเกินไป เพราะอาจจะส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบพุทธมณฑล ในแถบนครชัยศรี สามพราน และพุทธมณฑล แต่ให้บริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

  อีกทั้งตลอดเวลาในห้วงที่อำเภอพุทธมณฑลน้ำท่วม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ยังได้เสด็จไปประทานสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องอุปโภคบริโภค แก่พสกนิกรทุกหลังคาเรือน ยังความปลาบปลื้มมาสู่ประชาชนอย่างล้นพ้น

  นี่คือภาพแห่งความประทับใจ ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ มีพระเมตตาต่อชาวบ้านที่ประสบทุกข์ จากภัยพิบัติครั้งนี้

  ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เริ่มทำความสะอาดในส่วนที่ดำเนินการได้ก่อน และทำเป็นระยะต่อเนื่องไป

  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวร ชายาฯ โปรดให้ พล.อ.ท.ภักดี แสงชูโต เป็น ผู้แทนพระองค์ ไปบำ เพ็ญพระกุศลทรงบาตร ส่งเสริมงานพระพุทธศาสนา กอบกู้พุทธมณฑล เฉลิม พระเกียรติ ถวาย เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระราชดำริในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ณ ลานองค์พระประธานพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

  โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิมิต จันทร์วิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานโดยสรุปว่า "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำริให้จังหวัดนครปฐมเร่งรัดดำเนินการกอบกู้พุทธมณฑลสถาน ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของโลกให้พสกนิกรชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เข้าสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้เป็นปกติโดยเร็ว โดยพระราชทานน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องสูบน้ำ เพื่อใช้ในการสูบน้ำในพื้นที่รอบนอกพุทธมณฑลสถาน พร้อมกันนั้นได้มีพระราชดำริให้จัดงานบำเพ็ญกุศล ตักบาตรพระสงฆ์ ส่งเสริมงานพระพุทธศาสนา กอบกู้พุทธมณฑล เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

  "ด้วยพระปรีชาญาณที่ทรงแนะนำจังหวัดนครปฐมให้ดำเนินการกอบกู้พุทธมณฑลสถานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายใดๆ ต่อราษฎรทั้งสิ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้"

  จากนั้น ผู้แทนพระองค์ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระสงฆ์ จำนวน 85 รูป ณ ลานองค์พระประธานพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

  • Update : 30/1/2555
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved