หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  'พัดยศ'พระ เครื่องประกอบสมณศักดิ์

  'พัดยศ'พระ เครื่องประกอบสมณศักดิ์

            "พัดยศ" คือ พัดเกียรติยศอันเป็นเครื่องราชสักการะอย่างหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อพระราชทานแก่พระภิกษุผู้มีฐานันดรในคณะสงฆ์ เป็นการประกาศเกียรติคุณ เพิ่มขวัญและกำลังใจแก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามโบราณราชประเพณี

  พัดยศ เป็นเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้สร้างขึ้น เพื่อถวายแก่พระสังฆาธิการในโอกาสรับพระราชทานสมณศักดิ์ โดยจะนำมาใช้เฉพาะงานรัฐพิธีและการพระราชพิธีเท่านั้น วิวัฒนา การของพัดยศก่อนจะมีรูปแบบดังที่พบเห็นอยู่นี้ มีความเป็นมาที่ยาวนานและได้มีการพัฒนารูปแบบมาหลายครั้ง

  1.พัดยศสมเด็จพระสังฆราช

  2.ชั้นสุพรรณบัฏ

  3.รองชั้นหิรัญบัฏ

  4.ชั้นธรรมฝ่ายวิปัสสนา

  5.ชั้นธรรม

  6.ชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนา

  7.ชั้นเทพ

  8.ชั้นราชฝ่ายวิปัสสนา

  9.ชั้นราช

  10.ชั้นสามัญเปรียญฝ่ายวิปัสสนา

  11.ชั้นสามัญเปรียญ

  หากสังเกตให้ดีจะพบว่า พัดยศมีอยู่หลายชนิด แต่ละชนิดก็มีรูปทรง ลวดลาย ตลอดจนสีสันงดงามแตกต่างกันออกไปตามระดับของชั้นยศที่ได้รับพระราช ทาน ตั้งแต่พัดยศสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, สมเด็จพระราชาคณะ ชั้น สุพรรณบัฏ, พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ, พระราชาคณะชั้นธรรม, พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนา, พระราชาคณะชั้นเทพ, พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนา, พระราชาคณะชั้นธรรม, พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนา, พระราชาคณะชั้นราช, พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนา, พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ, พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนา


  • Update : 29/12/2554
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved