หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  ร่วมบุญหล่อพระพุทธมงกุฎฯ วัดเสนหา

  ร่วมบุญหล่อพระพุทธมงกุฎฯ วัดเสนหา

                  วัดเสนหา ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘๘ ถนนรถไฟตะวันตก หมู่ ๗ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๒ และสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๗  
          
                    ในการสร้างวัดนั้น นายเพิ่มเสนหา บุญนาค ได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินแปลงหนึ่ง เนื้อที่ประมาณ ๔๕ ไร่ ให้สร้างเป็นวัดเมื่อเดือนอ้าย ปีระกา ตรงกับเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๒ และได้ใช้ชื่อของผู้บริจาคเป็นชื่อวัดตั้งแต่ต้นมา โดยเสด็จพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้เป็นทุนเริ่มแรก สร้างพระอุโบสถกับหล่อพระประธานอีกส่วนหนึ่ง การนั้นพระประธานได้หล่อขึ้นด้วยทองเหลือง พระเพลากว้าง ๓ ศอก และสูงตลอดถึงพระรัศมี ๔ ศอก โดยจำลองแบบพระพุทธชินสีห์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร จ.พระนคร หล่อองค์พระเสร็จแล้ว กะไหล่ด้วยทองคำน้ำหนัก ๑๕๐ บาท ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖ 
         
                    สืบเนื่องจากความศรัทธารวมทั้งในโอกาสอันพิเศษ มูลนิธิส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนา สังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ บริษัท มังคละ บรรณศิลป์ จำกัด และคณะมีจิตศรัทธา จัดสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ ปางนาคปรก ขนาดหน้าตัก ๒๙ นิ้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพกษัตราธิราชทุกพระองค์
         
                    โดยได้อาจารย์พิทักษ์ เฉลิมเล่า ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบและปั้นพิมพ์ ขึ้นต้นแบบองค์พระพุทธรูปพระพุทธมงกุฎ หิรัญเทวาธิราช ซึ่งกำหนดให้มีพิธีเททองและพุทธาภิเษกองค์พระพุทธรูปพระพุทธมงกุฎ หิรัญเทวาธิราช ณ มณฑลพิธีองค์พระปฐมเจดีย์ขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาโดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศ์ เป็นประธานในพิธีเททอง จนกระทั่งถึงฤกษ์ เวลา ๑๗.๓๙ น.จึงเริ่มพิธีพุทธาภิเษก โดยมี พระพรหมดิลก วัดสามพระยา เป็นประธานจุดเทียนชัย และพระธรรมปริยัติเวที วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นประธานดับเทียนชัย  
         
                    จากนั้นโรงหล่อเอเชีย ไฟน์ อาร์ท พร้อมกันนั้นยังเชิญอาจารย์ช่างสิบหมู่ จากกรมศิลปากรมาเป็นผู้ออกแบบ และดำเนินการจัดสร้างวิหาร เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปพระพุทธมงกุฎหิรัญเทวาธิราช ณ วัดเสนหา ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธมงกุฎหิรัญเทวาธิราช สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่
  WWW.MUNGKALABUNNASILP.CO.TH หรือ มูลนิธิส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โทร.๐-๒๙๐๗-๓๐๖๕-๖ และ ๐๘-๓๐๑๖-๕๑๖๒


  • Update : 19/12/2554
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved