หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  วัดช่องแสมสารแจกฟรีเหรียญท้าวมหาพรหม

           คำว่า "พระพรหม" ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึงท่านผู้มีความเพียรกล้า ทรงไว้ซึ่งปัญญาเกินสามัญชน ปรารถนาจะพ้นจากกิเลสานุสัย แล้วบังเกิดอยู่ที่พรหมภูมิ ไม่ข้องในกาม มี ๒ ประเภท คือ รูปพรหม และอรูปพรหม คำว่า "พระพรหม" ในทางพราหมณ์-ฮินดู หมายถึงเทพสูงสุดผู้สร้างโลก       
               เรื่องราวของพระพรหมได้ผสมผสานเล่าขานสืบต่อกันมา ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การสร้างเทวรูปของท้าวมหาพรหมณ์ นิยมสร้างสี่หน้า สี่มือ หรือแปดหน้า แปดมือถือของต่างๆ กัน เช่น ช้อนตักไขเนยลงในไฟ หม้อน้ำสำหรับใส่น้ำจากแม่น้ำคงคา  คัมภีร์พระเวท เทพศัสตรา คทาอาญาสิทธิ์ ศรและลูกธนู พรศอคล้องประคำ พรกายสีแดงหรือสีขาว ปัจจุบันนิยมสร้างมีกายเป็นสีทอง มีม้าหรือหงส์เป็นพาหนะ
         
               อย่างไรก็ตาม ที่วัดช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวงและเจ้าอาวาส ได้ร่วมกับคณะผู้มิจิตศรัทธา สร้างท้าวสหบดีพรหม (มหาพรหม) ขนาดหน้าตักกว้าง ๗.๘๘ เมตร โดยวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นี้ จะทำพิธีอัญเชิญท้าวสหบดีพรหมประดิษฐานบนแท่นศิลา ณ วัดช่องแสมสาร
         
               พระครูวิสารทสุตากร บอกว่า ในพระพุทธศาสนานั้น ยอมรับว่าพระพรหมเป็นเทพที่ปกป้องพระพุทธศาสนา เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระบรมศาสดาหลายหนด้วยกัน เห็นง่ายๆ ก็คือ การอาราธนาให้แสดงธรรมเป็นเจ้าแรก ดังปรากฏในบทอาราธนาเทศน์ว่า “พรหมาจโลกาธิปติ สหัมปติ” อันเป็นการระลึกถึงการอาราธนาธรรม ของพระสหัมบดีพรหมนั่นเอง
         
               อีกทั้งหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ข้อหนึ่งก็เป็นพรหมวิหารคือ ธรรมะที่พระพรหมถือปฏิบัติเป็นประจำ และผู้ที่จะได้ไปเป็นพรหมก็ต้องปฏิบัติเช่นนั้น คือ ๑.เมตตา คือ มีความสงสารและเห็นใจผู้ที่ด้อยกว่าและร้องขอความช่วยเหลือ ๒.กรุณา คือ ให้การสงเคราะห์ตามควรแก่กรณีที่จะทำได้ ๓.มุทิตา คือ ให้ด้วยความบริสุทธิ์ไม่หวังในสิ่งตอบแทนภายหลังและให้โดยทั่วกัน และ ๔.อุเบกขา คือ ความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเห็นแก่หน้าหรือการให้ความเสมอภาคนั่นเอง
         
               กำหนดการ เวลา ๑๑.๐๙ น. มหาพราหมณ์ทำพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหม และ เวลา ๑๔.๑๙ น. ทำพิธีอัญเชิญท้าวมหาพรหมลงประดิษฐาน ณ แท่นศิลา และสักการะด้วยพวงมาลัยความยาว ๑๙๙ เมตร พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เจริญชัยมงคลคาถา  โดยมี นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม  นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี
         
               ในพิธีอัญเชิญท้าวมหาพรหมลงครั้งนี้ ทางวัดได้จัดสร้างท้าวมหาพรหม ปางสวัสดี เนื้อผงมอบเป็นที่ระลึกฟรีให้แก่ผู้ร่วมงานทุกท่าน พุทธศาสนิกชนมีจิตศรัทธาร่วมงานสอบถามข้อมูลได้ที่วัดช่องแสมสาร โทร.๐-๓๘๔๓-๑๑๒๓


  • Update : 16/11/2554
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved