หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
  • ชำระค่าวัตถุมงคล
  • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
  • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
  •  

    ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดบ

    ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดบางแวก

    การเทศน์มหาชาตเทศน์มหาชาติ คือ เทศนาเวสสันดรชาดก เป็นบุญพิธีที่นิยมจัดให้มีกันมาแต่โบราณ ส่วนมากจัดให้มีในวัดเป็นหน้าที่ของชาวบ้านและวัดนั้น ๆ จะตกลงร่วมกันจัด ปกตินิยมให้มีหลังฤดูทอดกฐิน ผ่านไปแล้วจนตลอดฤดูเหมันต์ นิยมจัดเป็นงานสองวัน 

    ทีมงานกะฉ่อนดอทคอม-พระเครื่อง ขอเรียนเชิญท่านพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีมหาบุญอันยิ่งใหญ่ งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในวันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ วัดบางแวก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  ทีมงานกะฉ่อนดอทคอม-พระเครื่องโดยบิ๊กบอสของเรา คุณวิทย์ วัดอรุณและคุณโต วัดอรุณ พร้อมทีมงานเหยี่ยวเวหา บ.ก.เขต 7 ได้รับเป็นเจ้าภาพเทศน์กัณฑ์ที่ 12 กัณฑ์ฉกษัตริย์ เทศน์โดย พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ วัดทองนพคุณ ในเวลา 13.00 – 14.00 น. ทีมงานกะฉ่อนดอทคอม-พระเครื่องจึ่งใคร่ขอเรียนเชิญท่านพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ตามวันเวลาดั่งกล่าวด้วยครับ

    กำหนดการเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดบางแวก

    วัดบางแวก เป็นวัดราษฎร์ที่เก่าแก่ที่สุดในเขตภาษีเจริญตามประวัติศาสตร์สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธาประมาณ พ.ศ. ๒๒๘๕ ซึ่งในคราวหนึ่ง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) ในขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพ ได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนและสักการะหลวงพ่อเสือ ณ วัดบางแวก เป็นประจำ ฉะนั้น เมื่อวโรกาสวันคล้ายวันประสูติจะเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ วัดบางแวกจึงได้ประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชุมชนเขตภาษีเจริญ และประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระองค์ เพื่อให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อแผ่นดินไทย และร่วมกันเทิดพระเกียรติถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ที่ยังคงจารึกอยู่ในความทรงจำของชาวไทยทุกคนเสมอมา วัดบางแวกจึงขอเรียนเชิญท่านได้โปรดกรุณาให้เกียรติรับเชิญร่วมงานและรับฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ขอให้ถือว่าท่าน ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างทานบารมี ในครั้งนี้ ส่วนปัจจัยกัณฑ์เทศน์ฯดังกล่าว จะได้นำไปเป็นทุนทรัพย์ ในการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ ซึ่งมีอายุกว่า ๒๐๐ ปี วิหารหลวงพ่อเสือ และวิหารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จึงขอเจริญพรมาเพื่อโปรดพิจารณาให้เกียรติรับเชิญอาตมภาพขออนุโมทนาขอบคุณในกุศลศรัทธา ที่ท่านจะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการเทศน์มหาชาติฯให้อนุชนรุ่นหลังได้ถือเป็นทิฏฐานุคติสืบไปชั่วกาลนาน ทั้งนี้ ขอความกรุณาแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการจัดงานฯทราบด้วย.

    กำหนดการเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) วัดบางแวก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๘

    **********************************

    วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เทศน์มหาชาติพระคาถาพัน พระสรภาณกวี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

    เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๑ กัณฑ์ทศพร พระสิทธิญาณมุนี วัดคูหาสวรรค์

    เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๒ กัณฑ์หิมพานต์ พระครูศรีปัญญาทร วัดสังข์กระจาย

    เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๓ กัณฑ์ทานกัณฑ์ พระราชวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา

    วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

    เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๔ กัณฑ์วนปเวศน์ พระมหาสิน ฐิตเมโธ วัดหลักสี่

    เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๕ กัณฑ์ชูชก พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ วัดหลักสี่

    เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๖ กัณฑ์จุลพน พระครูศรีปริยัติคุณ วัดนาคกลาง

    เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๗ กัณฑ์มหาพน พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส

    วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

    เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๘ กัณฑ์กุมาร พระมหาจารุวัฒน์ วัดบางรักใหญ่

    เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี พระครูวิภัชอรรถวาที วัดเสมียนนารี

    เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๑๐ กัณฑ์สักบรรพ พระมหากรวิก วัดสุทัศน์เทพวราราม

    เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๑๑ กัณฑ์มหาราช พระครูพิมลธรรมภาณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

    วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

    เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๑๒ กัณฑ์ฉกษัตริย์ พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ วัดทองนพคุณ

    เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๑๓ กัณฑ์นครกัณฑ์ พระราชศาสนกิจโสภณ วัดเสมียนนารี

    ประสานงาน

    ฝ่ายเลขานุการจัดงาน โทร ๐๘๙ ๕๐๕ ๘๔๙๒ ๐๘๗ ๙๗๕ ๖๑๑๔

    โทรศัพท์วัดบางแวก ๐๒ ๘๖๘ ๕๗๗๖ โทรสาร ๐๒ ๔๕๗ ๘๒๘๙

    .......
    เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ 
    http://www.pra.kachon.com/pra/detail.asp?id=1801

     

    ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก กะฉ่อนดอทคอม-พระเครื่อง


    • Update : 10/14/2015
    © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved