หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  พิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รุ่น

  พิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รุ่นที่ 32

  พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ รุ่นที่ 32 ประจำปี 2556 โดยมีนายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนายการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
  สำหรับโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สถาบันพระสังฆาธิการ ดำเนินการจัดถวายความรู้  แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๒ รุ่น  ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๓๒ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ จากการประเมินผลการถวายความรู้  ทำให้ทราบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ  คือ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสได้รับความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖  ด้าน เพิ่มขึ้น พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส มีความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ ให้สามารถสนองการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราโชบายได้ เจ้าอาวาสทุกรูปได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดความสามัคคีเพิ่มมากขึ้น


  • Update : 28/6/2556
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved