หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  บทสวดมนต์:บทบูชาพระรัตนตรัย

  บทสวดมนต์:บทบูชาพระรัตนตรัย

  - บาลี
  อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา
  พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ
  สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม
  ธมฺมํ นมสฺสามิ
  สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
  สงฺฆํ นมามิ

  - อ่าน
  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
  พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
  สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
  ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  สังฆัง นะมามิ (กราบ)

  - แปล
  สมเด็จพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์
  หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง
  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
  ข้าพเจ้าขออภิวาทพระพุทธเจ้าผู้มีพระภาค
  :พระพธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว
  ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม
  :พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีแล้ว
  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์


  • Update : 27/6/2556
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved