หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  'พฤหัสสวดมนต์-สร้างคน สปข.4' กิจกรรมปฏิบัติธรรม-สร้างสมาธิใน

  'พฤหัสสวดมนต์-สร้างคน สปข.4' กิจกรรมปฏิบัติธรรม-สร้างสมาธิในที่ทำงาน

  "ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นหลักสำคัญ ผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพได้ด้วยนั้น ย่อมจะต้องมีทั้งวิชาความรู้และหลักธรรมทางศาสนา วิชาการกับหลักธรรมนี้มีประกอบกัน พร้อมในผู้ใด ผู้นั้นจะได้ประสบความสุข และความสำเร็จในชีวิตโดยสมบูรณ์" ความ ตอนหนึ่งในพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม 4 จังหวัดภาคใต้ ณ มัสยิดกลาง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2519

  การปฏิบัติธรรมตามหลักธรรม เพื่อการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบไม่ว่าบุคคลนั้นจะนับถือศาสนาใดก็ตาม ย่อมนำมาซึ่งความเจริญและเกิดความสุข สิ่งสำคัญเมื่อใจเป็นสุขบุคคลนั้นก็เป็นสุข การสวดมนต์ เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดการขัดเกลากิเลส ลด ละ เลิก ทำให้จิตใจสงบ

  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จำนวนมากอาจไม่มีเวลาไปวัดเพื่อสวดมนต์ ฟังธรรม นอกจากไปตามเทศกาลต่างๆ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก (สปข.4) จัดกิจกรรม "พฤหัสสวดมนต์ สร้างคน สปข.4"

  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ในภูมิภาค พื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือตอนล่าง มีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.นครสวรรค์ จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา จ.นครสวรรค์ เป็นหน่วยงานสื่อที่เผยแพร่ข่าวสารตามนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมีประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัด และมีอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) เป็นสื่อบุคคลในพื้นที่

  นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก กล่าวว่า จากแบบสอบถามของข้าราชการข้อหนึ่ง พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าวัด ฟังธรรม จึงเกิดแนวคิดยกวัดมาที่ทำงาน ด้วยการนิมนต์พระมานำสวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตาและฟังธรรมโดยกำหนดสวดมนต์ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.09-10.00 น. ชื่อกิจกรรม "พฤหัสสวดมนต์ สร้างคน สปข.4" เริ่มครั้งแรกวันพฤหัสบดีที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยมี พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานนำสวดมนต์และแสดงธรรม

  จนถึงปัจจุบันมีพระคุณเจ้าจากวัดต่างๆ มานำสวดมนต์และแสดงธรรม อาทิ พระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี, หลวงพ่อวิชา รติยุตโต สำนักปฏิบัติธรรมวัดชอนทุเรียน อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์, หลวงปู่แขก ปภาโส (พระครูสุนทรธรรมประภาส) เจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เป็นต้น

  ตลอด 8 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในทุกเช้าวันพฤหัสบดี บุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 พิษณุโลก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก และข้าราชการต่างหน่วยงานและชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง จะมาร่วมสวดมนต์ ฟังธรรมจาก พระสงฆ์วัดต่างๆ ที่มานำสวดมนต์ แสดงธรรม เพื่อสร้างความสงบในจิตใจ ก่อเกิดปัญญามีสมาธิในการปฏิบัติงาน

  เป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดและต่างหน่วยงานรวมถึงชาวบ้าน นำไปสู่มิตรภาพ ตลอดจนความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น

  "การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก พบว่าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างมีความกระตือรือร้น พร้อมใจร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรมและน้อมรับคำสอนสู่การปฏิบัติ ทำให้บุคลากรมีความสุข บรรยากาศในการปฏิบัติงานดีมากขึ้น มีความถูกต้องชัดเจน ความผิดพลาดน้อยลง" ผอ.สปข.4 กล่าว

  กิจกรรม "พฤหัสสวดมนต์ สร้างคน สปข.4" เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้มีปัญญา มีสมาธิ มีศีล ภายในองค์กร นอกเหนือจากการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ แล้ว หลักสูตรทางธรรม หรือความรู้ทางธรรม เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างคนให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ

  ในที่สุดแล้วประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการบริการของภาครัฐอย่างเต็มประสิทธิภาพ นับเป็นการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเน้นย้ำว่า ในการพัฒนาทั้งปวงนั้น ต้องเริ่มที่การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาตนเองนั้น ต้องเริ่มจากการเข้าถึงความสงบทางใจเป็นอันดับแรก

  ดังพระราชดำรัสที่ว่า "มีทั้งวิชาความรู้และหลักธรรม ทางศาสนา วิชาการกับหลักธรรมนี้มีประกอบกันพร้อมใน ผู้ใด ผู้นั้นจะได้ประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิตโดยสมบูรณ์"


  • Update : 25/6/2556
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved